Gegevens

De Woongroep Pannerden is gevestigd in de Pannerden.

Adres van de gemeenschappelijke ruimte: Claudius Civilisstraat 34, 6911 AW Pannerden.

 

De Stichting Woongroep Pannerden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09117419.

Het RSIN is 8099.09.935

Het stichtingsbestuur bestaat uit de wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners van de Woongroep. Zij doen dit op vrijwillige basis en krijgen hiervoor geen beloning.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: M.I.J. Reijmer- Grimmelikhuizen

Secretaris: L.G.M. Heymen

Penningmeester: C.H.M. van Megen-Hendriks.